Despre proiect

Principalul obiectiv al proiectului FINCRIME este de a prezenta pe baza unor algoritmi o analiză în timp real a cât mai multor componente ale criminalității economico-financiare și de a previziona evoluția riscurilor induse de acestea la nivel internațional, cu accent orientat spre țările membre ale Uniunii Europene.

Pilonul central îl reprezintă structura Artificial Intelligence dezvoltată în vederea determinării cauzelor și efectelor riscurilor directe și indirecte pentru sectoare de activitate incluse în lista infrastructurilor critice, așa cum sunt ele definite și clasificate conform legislației în vigoare.

Rezultatele sunt oferite în forma agreată instituțiilor cu atribuții în domeniu, partenerilor în proiect și publicului larg.

Platforma de Machine Learning

Modulele vor fi capabile să efectueze o analiză pentru a stabili factorii cu cea mai mare influență, determinanți, ai infracțiunilor economice și financiare.

Este posibil ca între micro-criminalitate și macro-criminalitate să existe relații subiacente, dificil de observat fără aplicarea unor indici specifici, cum ar fi indicele Gini și câștigul de informații. Pentru a obține un grad de abatere cât mai scăzut, mecanismele sunt antrenate în mediul de test, utilizând aceleași seturi de date pentru loturi diferite.

Dacă eroarea de testare returnată se dovedește satisfăcătoare matematic, sistemul poate fi exploatat în mediul de producție, într-o platformă web de bază.